Jordvern tema på Kontaktkonferansen mellom regjeringen og fylkeskommunene


Publisert: 22.03.2013

− Skal vi nå målet, er vi nøyd til at andre enn landbruks- og matministeren og Stortinget er opptatt av jordvern. Kommunepolitikarar, fylkespolitikarar. Alle må faktisk vise gjennom handling og i praksis at dei brukar energi og har vilje til å finne alternativ til å bygge ned jordressursane våre, sa statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal, som la
vekt på fylkeskommunens rolle i jordvernsaker i sitt innlegg skriver LMD
.