Jordvernallianse i Oslo og Akershus? Møte 11.desember


Publisert: 22.03.2013

Onsdag 11.desember inviteres matjordvenner i Oslo og Akershus til møte i Lillestrøm. Målet er å få dannet en jordvernallianse i Oslo og Akershus. Det blir innledninger fra både ungdom, naturvernere, matprodusenter, jordfaglige eksperter, Jordvern Vestfold og lokalt engasjerte i Ikea-saken.  


Velkommen til møte for matjordvenner i Oslo og Akershus:

 

11. desember kl 19.00. Åpent fra kl 18.30
Samfundet, Brogata 2 i LillestrømMålet med møtet er å danne grunnlag for etablering av en jordvernallianse i Oslo og Akershus, for at ulike ressurser kan stå sterkere sammen i arbeidet med jordvern.

 

Etter en intensiv runde med innledere vil vi drøfte formen en jordvernallianse kan ha, før vi avslutningsvis foretar valg av personer til en arbeidsgruppe som tar ansvar for oppfølging og stiftelsesmøte.

 

Arbeidsgruppen kan eventuelt være kandidater til styret i alliansen. Interesserte må gjerne gi beskjed i forkant, eller melde seg på møtet.

PROGRAM   

19.00    Velkommen
19.05    Innledere

  • Arne Grønlund, seniorforsker Bioforsk jord og miljø
  • Siri Svendgaard-Stokke, senioringeniør Skog og Landskap, jordsmonn
  • Finn Roar Bruun, leder i Naturviterne
  • Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag
  • Marius Andresen, leder i Akershus Bonde- og Småbrukarlag
  • Gjermund Andersen, leder i Naturvernforbundet Oslo og Akershus
  • Einar Helland Berger, leder i Natur og ungdom Oslo og Akershus
  • Andrea Weme, nestleder i Spire
  • Kristian Vahl Østbye og Bente Bakke om initiativet i Vestby
  • Amund Kind, Jordvern Vestfold

20.25    Kort pause
20.30    Drøfting
21.00    Valg av arbeidsgruppe

Velkommen!

Kontakt: Siri Faafeng. sirifaafeng@hotmail.no telefon 40046912

Enkel servering. Ingen påmelding. Gratis inngang.
 

Arrangør: Akershus MDG