Jordverndebatt under Arendalsuka 13. august kl 15


Publisert: 22.03.2013

Naturviterne inviterer til politisk debatt om betydningen av jordvern i dag på Arendalsuka: Er vern av matjord en samfunnssak eller en snever interesse for de få?

Les mer hos Naturviterne