Jordvernforeningen vil stramme inn virkemidlene


Publisert: 22.03.2013

26.06.08. Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det ble
omdisponert hele 946 dekar dyrka og dyrkbar mark i Vestfold i 2007. Altså nærmere en tredobling fra 2006. Jordvernforeningen er bekymra for utviklingen og krever innstramminger i virkemiddelbruken. Det er særlig de enkelte kommunene som er slepphendte og gir tillatelse til omdisponering av dyrka mark. Regjeringa og Stortinget har vedtatt en målsetting om halvering av årlig omdisponering av verdifull matjord innen 2010. Ingenting tyder på at dette målet nås skriver Olav Nordheim i denne pressemeldingen fra Jordvernforeningen.

Kraftig økning i nedbyggingen av matjord i Vestfold.doc