Lokalt sjølstyre – en trussel for jordvernet ? Åpent møte 6. november


Publisert: 28.10.2008

28.10.08. Jordvernforeningen i Vestfold og Naturvernforbundet i Vestfold inviterer til åpent møte torsdag 6. november kl. 19.00. på Gjennestad Gartnerskole. Møtet setter fokus på at kommunene har fått overført myndighet til å avgjøre søknader om omdisponering av dyrka mark. Tiltross for vedtatte mål om å halvere den årlige omdisponeringen ser vi at stadig mer av matjorda i Vestfold bygges ned. Korte innlegg v/politisk rådgiver i LMD, Ane Kismul,l eder i KS i Vestfold, Nils Henning Hontvedt, stortingsrepresentant, Per Olaf Lundteigen, landbruksdirektør i Vestfold, Olav Sandlund, fylkesagronom hos Fylkesmannen i Vestfold, Jon Randby, varaorfører i Tønsberg, Petter Berg. Etter innleggene blir det spørsmål og diskusjon med innlederne tilstede.