Nettportal for kulturlandskapet i Norge


Publisert: 22.03.2013

06.12.06. Norsk kulturarv har overteke nettportalen www.kulturlandskap.net. Nettstaden er utvikla av Fylkesmannen i Telemark og skal samordne innsamling og formidling av fagstoff om kulturlandskap. Norsk Kulturarv har som mål å vidareutvikle portalen til ein viktig nasjonal informasjonskanal om kulturlandskap, fagmiljø, gjennomførte og pågåande prosjekt og særskilte opplevingar basert på kulturlandskap. Portalen skal være ein peikar som introduserer arbeid og informasjon frå ulikt hald. Portalen skal ha fire målgrupper: Gardbrukaren, forvaltninga, skuleverket og kundegruppa ”glad i naturen”. Til kulturlandskap.net