Nordheim tar et oppgjør med Erna Solberg


Publisert: 22.03.2013

04.09.12. Erna Solberg har gjentatte ganger i sommer tatt til orde for at jordvernet må vike til fordel for økt boligbygging. Utspillet fra Høyre er kunnskapsløst mtp stadig synkende matjordareal og sjølforsyningsgrad, skriver Olav Nordheim (SP) og peker på at jordvern er beredskap og samfunssikkerhet. Les mer