Norsk landbruk og matproduksjon angår alle


Publisert: 22.03.2013

04.09.12. Valgene som blir tatt i din kommune framover får direkte betydning for om dine barn og barnebarns barn kan sette norskprodusert mat på bordet i framtida, skriver Liselotte Aune Lie (AP) i et leserinnlegg i TB og peker på den pågående prosessen med Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold. Les innlegget her