Olav Nordheim hevder at Veivesenet sløser med matjord


Publisert: 22.03.2013

02.04.07. Statens Vegvesen bruker prima matjord i veganlegget på nye E18. Det er uansvarlig sløsing med en ikke-fornybar ressurs, sier Olav Nordheim i Jordvernforeningen. Nationen