Omdisponering av 320 dekar matjord er 320 dekar for mye !


Publisert: 22.03.2013

14.06.07. For året 2006 ble det i Vestfold omdisponert 320 dekar dyrka og dyrkbar jord. Jordvernforeningen i Vestfold mener det er 320 dekar for mye skriver foreningens leder Olav Nordheim i dette avisinnlegget. Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det er kommunene Sandefjord og Larvik som er de grådigste nedbyggerne, med henholdsvis 112 og 107 dekar omdisponert jord. Gjennomsnittet i Vestfold i perioden 1991 – 2006 har vært på hele 862 dekar.