Planprosessen utsatt p.g.a. kvikkleire


Publisert: 22.03.2013

30.11.06. Daglig leder i Vestfold/Telemark Krematorium IKS, Ola Kr. Asp, bekrefter at det på grunn av registreringen av kvikkleire i grunnen på Seierstad har blitt en utsettelse i framdriften av planprosessen. Les i ØP