Regjeringen innskjerper jordvernet


Publisert: 22.03.2013

22.02.06. I et felles brev til kommuner og fylker innskjerper landbruks- og matministeren og miljøvernministeren jordvernet. Statens landbruksforvaltning får anledning til å fremme innsigelse mot kommunale arealplaner. Les mer