Rolf Berg og Anne Berit Finden nye styremedlemmer i Jordvernforeningen


Publisert: 22.03.2013

30.03.08. Årsmøtet i Jordvernforeningen valgte Anne Berit Finden, Holmestrand og Rolf Berg, Horten inn i styret. Olav Nordheim, Hedrum ble gjenvalgt som leder. Nordheim fikk blomster og rosende ord for sin innsats for Jordvernforeningen. Denne innsatsen har blant annet bidratt til at Jordvernforeningen nylig fikk EMIL-prisen. Jordvernforeningens 10-års jubileum ble markert med kaffe og bløtkake under årsmøtet.

Årsmelding for Jordvernforeningen i Vestfold 2007.doc
Valgkomite Jordvernforeningen.doc


Bildet: Etter årsmøtet består styret i Jordvernforeningen av Andraes Botne (bakerst til venstre), Rolf Berg (midten bak), Oddbjørn Rød (bak til høyre). Foran til høyre leder Olav Nordheim og Solveig Haugan Jonsen som er sekretær for Jordvernforeningen (sekretær holdes av Vestfold Bondelag). Anne Berit Finden var ikke tilstede.
 
 
Av Solveig Haugan Jonsen
 
Nærmere 30 medlemmer var møtt fram på årmøtet som også markerte Jordvernforeningens 10-års jubileum. I anledning jubileet møtte både landbruksdirektør Olav Sandlund, nyvalgt leder i fylkeslandbruksstyret Jon Olav Knotten og leder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp. Gjestene kom med godord til foreningen, og roste medlemmenes engasjement for jordvernsaken. Olav Sandlund viste til at han har deltatt i to møter i Jordvernforeningen i 2007, og sa at han sjelden har fått så mye kjeft. – Fortsett med det, sa Sandlund, og innrømmet at virkemidlene ikke bestandig blir brukt godt nok. Sandlund påpekte også at jordvern for mange er et fremmed begrep. Landbruksbefolkningen utgjør bare 3 % av befolkningen. – Derfor er det viktig å skape allianser mot resten av samfunnet, sa Sandlund.
 
 
 
Bildet: Leder i fylkeslandbruksstyret Jon Olav Knotten (til venstre) og landbruksdirektør Ola Sandlund (midten) fikk blomster av leder i styret Olav Nordheim.
 
 
Jordvernforeningen ble startet opp høsten 1997 og første ordinære årsmøte ble avholdt 31. mars 1998. Einar Sissener fra Sandfjord var Jordvernforeningens første leder. Flere av de tidligere tillitsvalgte i Jordvernforeningen var møtt fram til jubileet og fikk høre organisasjonssjef Vidar Andresen i Vestfold Bondelag orientere om bakgrunn for etablering av Jordvernforeningen. Det var blant annet utbyggingsplaner knyttet til Torp flyplass, og en av de mange kampene om Mojordene i Sandefjord som var bakgrunn for etableringen. Vidar Andresen fortalte om at lyrikeren Harald Sverdrup var invitert til å holde appell under et av arrangementene. Sverdrup entret talerstolen og ropte ut; “dør furu, dør fisk, dør folk” !. Dette er ord jeg aldri vil glemme, sa Andresen, som ikke la sjul på at Vestfold Bondelag hadde en sentral rolle i etableringen av Jordvernforeningen, men som tidlig fant ut at dette var en så viktig samfunnsak at det måtte etableres et bredere engasjement for jordvernsaken utenfor bondelaget.
 
Korte trekk fra Jordvernforeningens historie kan du lese her.
 
 
 
Bildet: Felleskjøpet Agri, avd. Barkåker, sponset bløtkake til markering av Jordvernforeningens 10-års jubileum.