Rolf Kristian Johnsen nyvalgt leder i Jordvernforeningen


Publisert: 22.03.2013

07.04.06. Rolf Johnsen fra Re ble valgt til ny leder i Jordvernforeningen i Vestfold etter Håkon Rinde, Sande, som hadde frasagt seg gjenvalg. Årsmøtet valgte også Håkon Fæste fra Holmestrand og Olav Nordheim fra Hedrum inn som nye medlemmer i styret. Grim Melø, Kvelde og Kristian Fredrik Gudem er gjenstående i styret.  

 
Bildet: Fra venstre Håkon Fæste, Håkon Rinde, Olav Nordheim, Rolf Kristian Johnsen, Solveig Haugan Jonsen og Kristian Fredrik Gudem.
 
Siste år har Jordvernforeningen avgitt uttallelse når det gjelder kommuneplan for Sandefjord og byplan for Larvik. Styret har siste år også vurdert utbyggingsplanene for E 18 på strekningen Bommestad-Sky. Videre har sryret sett nærmere på planene for ny jernbane mot Tønsberg fra nord. Det viser seg at strekningen Barkåker -Tønsberg er ferdig behandlet, og godkjent reguleringsplan foreligger for denne strekningen. Konsekvensutredning for strekningen Holmestrand til Barkåker er under arbeid i Horten Kommune. Det ventes at denne utredningen legges ut til høring med det første. Styret har også fått kommuneplan for Re på høring.
 
Årsmøtet var lite tilfreds med uttalelse styret har gitt vedrørende kommunedelplan for Larvik By. På denne bakgrunn har styret sendt enn ny henvendelse til Larvik Kommune hvor en trekker høringssuttalelse datert 15. mars. Styrets vurdering var basert på informasjon som tilsa at Thorstvedtjordene allerede var tapt til landbruksformål. Det viser seg at dette ikke er riktig. Ny henvendelse er sendt til Larvik Kommune der styret i Jordvernforeningen går imot at Thorstvedtjordene bygges ned.
 
Jordvernforeningen hadde i 2006 126 betalende medlemmer. Jordvernforeningen har som hovedmål å begrense avgangen av dyrka mark i fylket. Vestfold Bondelag har sekretariat for Jordvernforeningen.
 
 
Bildet: Noen av deltakerne på Jordvernforeningens årsmøte. Nils Jul Andersen, foran til venstre. Hroar Kværne foran til høyre.