Sandefjord, Larvik og Re bygger ned mest jord i 2007


Publisert: 22.03.2013

20.06.08. Tall for omdisponering av dyrka mark i 2007 viser at Sandefjord, Larvik og Re topper statistikken. Tidligere er det bykommunene som har dominert statistikken alene. Nå ser vi at landkommuner som Re begynner å bli mer slepphendt med å ta vare på dyrka marka si. Tall for omdisponering i perioden 1991 til 2007 er sammenstilt av Fylkesmannen i Vestfold. Nærmere 15 000 dekar dyrka mark er omdiponert totalt i denne perioden.

Omdisponering 1991-2007.pdf
Omdisponering.xls