Hvorfor bli medlem?

Jordvern er ofte et “evig” arbeid mot myndigheter og utbyggere. Det er fort at en føler seg ensom i arbeidet. Blir du medlem Jordvern Oslo og Akershus, kan vi stå sammen i dette viktige arbeidet!

 

Foreningen ble stiftet 26. februar 2015 for at bevaring av matjord skal få en sterkere stemme i de to fylkene.