Om oss

Jordvern Oslo og Akershus er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å ta vare på dyrka og dyrkbar mark, øke fokus på verdien av matjord og etterstrebe sterkere jordvern.

Hvorfor bli medlem?

Jordvern er ofte et “evig” arbeid mot myndigheter og utbyggere. Det er fort at en føler seg ensom i arbeidet. Blir du medlem Jordvern Oslo og Akershus, kan vi stå sammen i dette viktige arbeidet!

 

Foreningen ble stiftet 26. februar 2015 for at bevaring av matjord skal få en sterkere stemme i de to fylkene.

Vedtekter for Jordvern Oslo og Akershus

§ 1 Formål 

 

Jordvern Oslo og Akershus er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å ta vare på dyrka og dyrkbar mark, øke fokus på verdien av matjord og etterstrebe sterkere jordvern.