Årsmøte Jordvern Trøndelag


Publisert: 04.11.2022

Velkommen til Årsmøte i Jordvern Trøndelag. Det vil bli avhold på Kvithamar, Vinnavegen 38, 7512 Stjørdal, kl. 19.00.

Det blir et godt faglig program og enkel matservering.

18:30 Kaffe og Ankomst
19:00 Velkommen til årsmøtet v/ leder Rigmor Bjerche

19:10 Faglige innlegg:Kampen for bevaring av matjorda i Malvik v/Jan Holm

Økt kunnskap om jordbruksarealene og oppmerksomhet rundt jordvernet i planprosesser v/kommunal forvaltning

20:00 Enkel matservering

20:30 Årsmøtesaker
– Godkjenne innkalling og saksliste.
– Velge møteleder
– Velge to medlemmer til å skrive under protokollen sammen med møteleder
– Årsmelding
– Ev. Innkomne saker
– Arbeids- og aktivitetsplan for 2023
– Valg av leder og arbeidsutvalg
21:00 Hjemreise

Påmelding innen 11.nov. Skjema finner dere her:

https://forms.gle/T4b97ByBef2Xp4mV9