Åpent møte om jordvern i Trøndelag – 20. mars kl.18.00


Publisert: 14.03.2023

Arealpress, endringer og klima
Jordvern handler i hovedsak om hvordan vi disponerer våre arealer, fra matproduksjon til det store mangfoldet av jordfunksjoner og jordsmonnets økosystemtjenester. Naturens mangfold er en del av jordas fellesressurs som kan bevares både gjennom vern av områder og arter og ved bærekraftig bruk.  Aldri før har matberedskap og selvforsyning vært
mer viktig, endrete klimatiske forhold forårsaker store tap og ødeleggelser av natur, fremtidens energibehov og nedbygging truer våre arealer. Summen setter jordvern på agendaen, da vi ser et økende arealpress i dagens samfunnsutvikling.  

Med det som bakgrunn, ønsker vi å invitere til:

Åpent møte om jordvern på Skjetlein den 20. mars kl. 18.00.

Program under:

Program 20. mars

Påmeldingsskjema her:
https://forms.gle/piJCmcMbPaBSCnwt8

Velkommen!