Fagkveld Jordvern og årsmøte i Jordvern Trøndelag


Publisert: 24.11.2023

Foto: Kari Sunnset

29. november kl. 18.00 på Innocamp, Steinkjer – arrangerer Jordvern Trøndelag et åpent møte om jordvern.

Jordvern handler i hovedsak om hvordan vi disponerer våre arealer, fra matproduksjon til det store mangfoldet av jordfunksjoner og jordsmonnets økosystemtjenester. Naturens mangfold er en del av jordas fellesressurs som kan bevares både gjennom vern av områder og arter og ved bærekraftig bruk.

Aldri før har matberedskap og selvforsyning vært mer viktig, endrete klimatiske forhold forårsaker store tap og ødeleggelser av natur, fremtidens energibehov og nedbygging truer våre arealer. Summen setter jordvern på agendaen, da vi ser et økende arealpress i dagens samfunnsutvikling.

Med det som bakgrunn, ønsker vi å invitere til en ny Fagkveld om jord og jordvern i Trøndelag.

Alle er velkommen til fagdelen fra kl. 18.00-20.00, ingen bindende påmelding.

Program for kvelden:

Påmelding gjøres her: https://forms.gle/j35FKUFwpbM34uSn6

Alle er også velkommen som tilhørere under årsmøte, men kun de som er registrerte medlemmer er stemmeberettigete. For de som skal delta på årsmøte, ettersendes årsmøtepapirer i etterkant av registrert påmelding.

Velkommen!