Regional jordvernkonferanse Trøndelag


Publisert: 18.11.2022

Svart senker jorden seg? Eller er det håp om andre tider? Velkommen til jordvernkonferanse på Lucia-dagen 13. desember.

Konferansen ser nærmere på hvilken betydning jordvernet har i dag; med både globale, nasjonale, regionale og lokale briller. Er tida inne for å revurdere allerede avklart arealbruk? Og hvilket handlingsrom har kommunene til å gjøre dette? Vi inviterer spesielt folkevalgte som har påvirkning på arealplanleggingen, i tillegg til ansatte i kommunal og regional forvaltning, utbyggere, faglag og organisasjoner. 

Pris for konferansen er kr. 650,-

Lenke for påmelding: https://www.deltager.no/statsforvalteren/event/regional_jordvernkonferanse_2022_13122022