NY NASJONAL JORDVERNSTRATEGI 

Årlig omdisponering av matjord reduseres til 4000 daa.

 

Les Stortingets enstemmige vedtak her 

Les Stortingets debatt 

Revidert RPBA i Vestfold støttes, med forbehold...

Revisjon RPBA Illustrasjon

Den regionale bærekraftige arealplanen, RPBA, som Vestfold i fjor fikk nasjonal jordvernpris for revideres nå. Jordvern Vestfold gir både ris og ros til det reviderte utkastet, men krever at den nye planen følges opp langt bedre enn i første runde.

Nå er det opp til Stortinget

2018 Jordvernmarking Stortinget Frøydis Haugen med appell til Næringskomiteen

Denne høsten skal Stortinget vedta en oppdatert nasjonal jordvernstrategi. I dag var Bondelaget, Natur og Ungdom, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, jordvernforeninger og berørte grunneiere fra hele landet samlet utenfor Stortinget for å kreve bedre vern av matjorda.

Dette var for passivt!

Regjeringen la denne uken fram en oppdatert jordvernstrategi som vedlegg til Statsbudsjettet. Ingen innskjerping av omdisponeringsmålet og bare et par nye momenter som skal utredes er for passivt, skriver landets jordvernforeninger og -allianser i en pressemelding

Smålig å si ja til travbane på matjord

Julie Gunnerød fra Bygdeungdomslaget og Jordvernalliansen

Jordvernalliansen Trøndelag reagerer sterkt på at fylkesutvalget i Trøndelag har gitt grønt lys for travbane på matjord. – Også hesten skal ha mat, sier Julie Gunnerød i intervju med Bondebladet

4H Nordland årsmøte vedtok uttalelse om jordvern

4H Nordland med årsmøteuttalelse om jordvern

Jordvern er å sikre dagens barn og unge grunnlaget for framtidas matproduksjon. Derfor er det svært gledelig at 4H Nordland har vært med å stifte Jordvern Nordland og at årsmøtet deres i år vedtok en uttalelse om jordvern.

Les jordvernuttalelsen til 4H Nordland

temaveileder_landbruk 140.jpg

Ny temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

Landbruksdirektoratet, tidl. Statens landbruksforvaltning (SLF) har laget en veileder som beskriver hvordan matjorda kan ivaretas  ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Last ned her
Rapport_Klimaskifte_for_jordvernet_130.jpg

Klimaskifte for jordvernet

Her kan du laste ned rapporten fra jordverngruppa. Klimaskifte for jordvernet.
Kjerneområde landbruk veileder 130.jpg

Kjerneområde landbruk -nettveileder

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg