NY NASJONAL JORDVERNSTRATEGI 

Årlig omdisponering av matjord reduseres til 4000 daa.

 

Les Stortingets enstemmige vedtak her 

Les Stortingets debatt 

4H Nordland årsmøte vedtok uttalelse om jordvern

4H Nordland med årsmøteuttalelse om jordvern

Jordvern er å sikre dagens barn og unge grunnlaget for framtidas matproduksjon. Derfor er det svært gledelig at 4H Nordland har vært med å stifte Jordvern Nordland og at årsmøtet deres i år vedtok en uttalelse om jordvern.

Les jordvernuttalelsen til 4H Nordland

Jordvern tema på Kontaktkonferansen mellom regjeringen og fylkeskommunene

− Skal vi nå målet, er vi nøyd til at andre enn landbruks- og matministeren og Stortinget er opptatt av jordvern. Kommunepolitikarar, fylkespolitikarar. Alle må faktisk vise gjennom handling og i praksis at dei brukar energi og har vilje til å finne alternativ til å bygge ned jordressursane våre, sa statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal, som la vekt på fylkeskommunens rolle i jordvernsaker i sitt innlegg skriver LMD.

Jordvernforeninger i innspillsmøte hos Dale

Stortinget har bedt regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterte denne uken til et innspillsmøte. Jordvernforeningene var representert fra Vestfold, Rogaland, samt Oslo og Akershus.

Forventer en strammere jordvernstrategi

Jordvernforeningene foran Stortinget

Næringskomiteen på Stortinget vedtok tirsdag å be regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Jordvernforeninger og- allianser forventer et skjerpet jordvern og en konkretisering om hvordan mindre jord skal omdisponeres.

Jordvenner møtte Stortinget

Jorrdvernvenner møtte Stortinget

Til sammen 20 organisasjoner og regionale jordvernforeninger og -allianser fra hele landet overleverte i dag et felles krav om sterkere vern av matjorda til lederen av Stortingets næringskomite, Geir Pollestad (Sp).  

temaveileder_landbruk 140.jpg

Ny temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

Landbruksdirektoratet, tidl. Statens landbruksforvaltning (SLF) har laget en veileder som beskriver hvordan matjorda kan ivaretas  ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Last ned her
Rapport_Klimaskifte_for_jordvernet_130.jpg

Klimaskifte for jordvernet

Her kan du laste ned rapporten fra jordverngruppa. Klimaskifte for jordvernet.
Kjerneområde landbruk veileder 130.jpg

Kjerneområde landbruk -nettveileder

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg