Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Hovednyheter

Gjelsvik: -Kommunane har stor fridom til å omdisponere frå byggeområde til matjord

Det skal svært mykje til for at ein kommune blir erstatningsansvarleg dersom ein endrar eit arealformål frå byggeområde til matjord. – Å ta vare på matjorda er ei svært viktig...

Finanskomitéen krever strengere jordvern

Et flertall i finanskomitéen har vedtatt at Stortinget ber regjeringen legge frem en ny og innskjerpet jordvernstrategi med konkrete tiltak våren 2023....

Seks krav til revidert jordvernmål

Endeleg kunne me samlast til fysisk styremøte i Jordvern Norge, der me utarbeida seks krav til jordvernmålet, blant andre styresakar....

Dropp planane om lagerbygg på Vagle, Coop!

I lys av den betydelege usikkerheita krig, energikrise og klimaendringar gjer for matproduksjonen, ventar me at myndigheiter og Coop vaknar og legg bygget ein anna plass enn matjorda....

Bevar matjorda!

Landbruks- og matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har sendt brev denne uka til alle landets kommuner og fylkeskommuner med beskjed om at de må ta...

SAS og Widerøe ønsker heller ikke 3.rullebane

Flyselskapene SAS og Widerøe støtter vår konklusjon og vender tommelen ned for en eventuell tredje rullebane på Gardermoen, skriver Dagsavisen...

Vi trenger ikke 3.rullebane på Gardermoen

Jordvern Norge har sammen med 13 andre organisasjoner sendt inn brev til, og ber om møte med, samferdselsministeren og klima- og miljøministeren....

Fremtidsrettet veibygging

Onsdag 2. februar kl 18 arrangeres et seminar om natur- og miljøkonsekvensene av motorveibygging og alternativer som kan spare både matjord og andre naturverdier...

Jordvern Norge kritisk til Time kommune

Jordvern Norge er sterkt kritisk til at det politiske flertall i Time kommune ikke har tatt hensyn til nasjonale og regionale retningslinjer når de nå har varslet oppstart på reguleringsarbeid...

Jordvernkonferanse og årsmøte i Jordvern Norge er avholdt

I år hadde me gleda av å ha med oss statssekretær Wenche Westberg og spesialrådgjevar Arne Bardalen frå NIBIO....

NHO og ASKO: Nei, jordvernet er ikke til hinder for næringsutvikling!

Thorbjørn Johannson og Kristin Saga var tydelige på tirsdagens jordvernmøte. Gi oss forutsigbarhet og areal til næringsutvikling, men ikke på matjorda!...

Jordvernkonferanse og årsmøte 26.november

Jordvern Norge planlegger jordvernkonferanse, med påfølgende årsmøte 26.november i Oslo. Hold av dato!...

Hvilke parti vil ta vare på matjorda?

Jordvern Vestfold har gjort en jobb med å kartlegge hva partiene sier om jordvern i sine partiprogram. Les dette før du avgir din stemme...

Nasjonal jordvernkonferanse 22.mars

Jordvern Norge inviterer til digital nasjonal jordvernkonferanse. Det blir flere gode tema og innledere, med statsråd Olaug Bollestad i spissen. Meld deg på!...

Jordvern avgjørende for å nå bærekraftmålene

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sendte denne uken et brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om å ivareta jordvern og bærekraftsmålene....

Historisk årsmøte

Da har Jordvern Norge avholdt sitt første årsmøte. Olaf Gjedrem har ledet interimstyret og ble gjenvalgt som leder i et styre som nå har representanter fra hele landet....

Jordvern Norge begeistret over Nobels fredsprisvinner

Verdens matvareprogram får i år Nobels Fredspris for sitt arbeid med å skape trygghet rundt noe så grunnleggende som matforsyning!...

Torp Øst – er det egentlig så mye matjord der?

Sist uke var Jordvern Vestfold og Nationen på befaring i de mye omtalte Torp Øst-områdene som lenge var stengt bak militære gjerder....

Årets jordvernpris i Vestfold til ASKO Oslofjord

Da ASKO skulle bygge nytt regionslager i Buskerud/Vestfold-regionen var et av premissene for valg av tomt at man ikke skulle beslaglegge dyrket mark. For dette mottok ASKO i dag Årets...
Regjeringen sier nei til nedbygging av Delijordet Foto: Siri Juell Rasmussen

Regjeringen sier nei til bygging av idrettsarena på matjord i Vestby

Selv om IKEA droppet sine byggeplaner har Vestby kommune kjempet videre for å få bygge ned Delijordet. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sagt nei og dermed satt punktum for...