Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Hovednyheter

Veg over Jæren

Viktig siger for jordvernet!

Regjeringa endrar vegnormalen, og reduserer breidda på motorvegane. Det vil spare matjord....
Haugesund kommune mottok i dag den Nasjonal jordvernprisen 2023 for ivaretakelse av området Fagerheim. Ordfører Arne C. Mohn mottok prisen på vegen av Haugesund kommune. Fra v.: Landbruks- og matminister Geir Pollestad, Fylkesordfører Marianne Chesak og Statsforvalter Bent Høye, var også på Fagerheim i dag. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Nasjonal jordvernpris 2023 til Haugesund

Etter ein lang kamp har Haugesund kommune trygga dei over 400 måla med dyrka jord på Fagerheim til matproduksjon for framtida. ...
Grovfôr i fjordlandskap

Stadig viktigere å ta vare på Nordens matjord

Verdens befolkning øker samtidig som matproduksjonen nå minker. Jordvern Norge kommenterer forslag til ny nasjonal jordvernstategi....

Ny jordvernstrategi – innskjerpet mål

Regjeringen la fredag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord på maks 2000 dekar årlig, og nye konkrete tiltak for...
Renate Ottersen og Arne Martin Malerød vant årets Jordvernpris. Foto Olav Nordheim

Vestfoldbønder som driver mange små jorder fikk jordvernpris

Årets Jordvernpris 2023 i Vestfold er tildelt Renate Ottersen og Arne Martin Malerød. De fikk prisen fordi de driver et jordbruk som ivaretar små jorder og en variert bruksstruktur ...

Gjelsvik: -Kommunane har stor fridom til å omdisponere frå byggeområde til matjord

Det skal svært mykje til for at ein kommune blir erstatningsansvarleg dersom ein endrar eit arealformål frå byggeområde til matjord. – Å ta vare på matjorda er ei svært viktig...

Finanskomitéen krever strengere jordvern

Et flertall i finanskomitéen har vedtatt at Stortinget ber regjeringen legge frem en ny og innskjerpet jordvernstrategi med konkrete tiltak våren 2023....

Seks krav til revidert jordvernmål

Endeleg kunne me samlast til fysisk styremøte i Jordvern Norge, der me utarbeida seks krav til jordvernmålet, blant andre styresakar....

Dropp planane om lagerbygg på Vagle, Coop!

I lys av den betydelege usikkerheita krig, energikrise og klimaendringar gjer for matproduksjonen, ventar me at myndigheiter og Coop vaknar og legg bygget ein anna plass enn matjorda....

Bevar matjorda!

Landbruks- og matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har sendt brev denne uka til alle landets kommuner og fylkeskommuner med beskjed om at de må ta...

SAS og Widerøe ønsker heller ikke 3.rullebane

Flyselskapene SAS og Widerøe støtter vår konklusjon og vender tommelen ned for en eventuell tredje rullebane på Gardermoen, skriver Dagsavisen...

Vi trenger ikke 3.rullebane på Gardermoen

Jordvern Norge har sammen med 13 andre organisasjoner sendt inn brev til, og ber om møte med, samferdselsministeren og klima- og miljøministeren....

Fremtidsrettet veibygging

Onsdag 2. februar kl 18 arrangeres et seminar om natur- og miljøkonsekvensene av motorveibygging og alternativer som kan spare både matjord og andre naturverdier...

Jordvern Norge kritisk til Time kommune

Jordvern Norge er sterkt kritisk til at det politiske flertall i Time kommune ikke har tatt hensyn til nasjonale og regionale retningslinjer når de nå har varslet oppstart på reguleringsarbeid...

Jordvernkonferanse og årsmøte i Jordvern Norge er avholdt

I år hadde me gleda av å ha med oss statssekretær Wenche Westberg og spesialrådgjevar Arne Bardalen frå NIBIO....

NHO og ASKO: Nei, jordvernet er ikke til hinder for næringsutvikling!

Thorbjørn Johannson og Kristin Saga var tydelige på tirsdagens jordvernmøte. Gi oss forutsigbarhet og areal til næringsutvikling, men ikke på matjorda!...

Jordvernkonferanse og årsmøte 26.november

Jordvern Norge planlegger jordvernkonferanse, med påfølgende årsmøte 26.november i Oslo. Hold av dato!...

Hvilke parti vil ta vare på matjorda?

Jordvern Vestfold har gjort en jobb med å kartlegge hva partiene sier om jordvern i sine partiprogram. Les dette før du avgir din stemme...

Nasjonal jordvernkonferanse 22.mars

Jordvern Norge inviterer til digital nasjonal jordvernkonferanse. Det blir flere gode tema og innledere, med statsråd Olaug Bollestad i spissen. Meld deg på!...

Jordvern avgjørende for å nå bærekraftmålene

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sendte denne uken et brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om å ivareta jordvern og bærekraftsmålene....