JV har møtt flere kommuner og Vestfold Fylkeskommune

25. sept møtte vi VFK for å snakke om revisjonen av RPBA

Jordvern Vestfold erkjenner at våre høringsinnspill ofte blir et av svært mange innspill i de fleste formelle planprosesser. I høst og vinter har vi derfor gjennoført dialogmøter med fylkeskommunen om RPBA, samt både Horten og Larvik kommune.

Nå er vi smartere!

Smart påvirkning og arealforvaltning Flere innledere

Sist uke bidro Jordvernforeningen i Telemark, Jordvernalliansen i Buskerud og Jordvern Vestfold under kurset Smartere påvirkning og arealforvaltning (les mer her). Gode innledninger fra både kommunale forvaltere, en bonde som også er statssekretær, en matjordplan-konsulent, samt egne krefter og god erfaringsutveksling gjorde dette til en variert og lærerik dag!

Viktige ting må på plass før revidert RPBA

2017 møte med VB om RPBA

Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold er under revisjon. Vestfold Bondelag og Jordvern Vestfold har vært på flere ulike revisjonsmøter og skjerpet vern av matjorda er absolutt et fokusområde. Les mer her om felles innspill til Vestfold Fylkeskommune hvor de peker på noen sentrale utfordringer som må løses før VFK sender revidert RPBA ut på høring

Jordvenner møtte Stortinget

Jorrdvernvenner møtte Stortinget

Til sammen 20 organisasjoner og regionale jordvernforeninger og -allianser fra hele landet overleverte i dag et felles krav om sterkere vern av matjorda til lederen av Stortingets næringskomite, Geir Pollestad (Sp).  

Positivt om jernbane og jordvern

Innlederne som jaktet på den gode løsningen

Jordvern Vestfold siktet høyt, men traff godt da de sist uke inviterte til jakten på den gode løsningen for både InterCity og hensynet til matjorda. En stappfull sal med lokalpolitikere, planleggere, forvaltere og andre matjordvenner fikk høre at både Bane NOR og kommunene ønsker å ta best mulig vare på matjorda!

temaveileder_landbruk 140.jpg

Ny temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

Landbruksdirektoratet, tidl. Statens landbruksforvaltning (SLF) har laget en veileder som beskriver hvordan matjorda kan ivaretas  ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Last ned her
Rapport_Klimaskifte_for_jordvernet_130.jpg

Klimaskifte for jordvernet

Her kan du laste ned rapporten fra jordverngruppa. Klimaskifte for jordvernet.

Veileder Jordvern

Jordvernforeningen i Vestfold laget i 2001 en veileder "Jordvern -informasjon og idéer for jordvernere. Mye er fortsatt like aktuelt. Du kan laste den ned her.
Informasjon og ideer for jordvernere Jordvernhefte 2001.pdf
Kjerneområde landbruk veileder 130.jpg

Kjerneområde landbruk -nettveileder

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg