Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Lederskifte i Jordvern Vestfold

I vår har Jordvern Vestfold delt ut Årets Jordvernpris til Edvart Freberg, arrangert åpent møte og bytta leder; Thorleif Müller har tatt over etter Hans Huseby!...

Åpent møte og årsmøte i Jordvern Vestfold 19. mars 2024

Jordvern Vestfold inviterer til åpent møte, utdelingen av Årets jordvernpris og årsmøte på Gjennestad vgs tirsdag 19. mars. Her kan du lese mer, samt laste ned innkalling og årsmøtesaker....

Pollestad med klar tale til vestfoldkommunene

Landbruks- og matminister Geir Pollestad ga kommunene klar beskjed om hvordan og hvorfor de må bygge ned mindre matjord framover under jordvernmøte på Gjennestad...

Møt ministeren 21.november på jordvernmøte

Landbruks- og matminister Geir Pollestad kommer til jordvernmøte på Gjennestad 21. november. Her blir det fokus på ny jordvernstrategi og hvordan Vestfold kan følge opp et stadig mer innskjerpet jordvern....

Vil du vite hva partiene mener om jordvern?

Jordvern Vestfold ønsker at du som stemmer skal vite hva de ulike partiene mener om vern av matjord. Vi har derfor saumfart partiprogrammene i alle kommuner og til fylkespartiene....

Ny jordvernstrategi – innskjerpet mål

Regjeringen la fredag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord på maks 2000 dekar årlig, og nye konkrete tiltak for...
Renate Ottersen og Arne Martin Malerød vant årets Jordvernpris. Foto Olav Nordheim

Vestfoldbønder som driver mange små jorder fikk jordvernpris

Årets Jordvernpris 2023 i Vestfold er tildelt Renate Ottersen og Arne Martin Malerød. De fikk prisen fordi de driver et jordbruk som ivaretar små jorder og en variert bruksstruktur ...

Politikerne møtte opp på Jordvern Vestfolds årsmøte

9 av partiene som stiller til høstens valg orienterte årsmøtet om sin jordvernpolitikk denne uka. Hans Huseby ble gjenvalgt som leder og får med seg Silje Eckdahl som nestleder....

Hva går partiene til valg på? Les Jordvern Vestfold sine innspill til partiprogram

Tidligere i vinter sendte vi inn innspill til hva vi mener vestfoldpartiene bør ha med om jordvern i sine partiprogram for 2023-2027, både fylkespartier og lokale partier....

Årsmøte i Jordvern Vestfold 21. mars 2023

Jordvern Vestfold avholder sitt årsmøte på Gjennestad vgs tirsdag 21. mars. Her kan du laste ned innkalling og årsmøtesaker....

Ja, matsikkerhet og beredskap er også et lokalt ansvar!

Robert Mood, Arne Bardalen, Hedda Foss Five og Ingvild Aartun viste alle, med litt ulike innganger, at vi lokalt må bidra for å sikre vår egen matsikkerhet og beredskap...

Gjelsvik: -Kommunane har stor fridom til å omdisponere frå byggeområde til matjord

Det skal svært mykje til for at ein kommune blir erstatningsansvarleg dersom ein endrar eit arealformål frå byggeområde til matjord. – Å ta vare på matjorda er ei svært viktig...

Mat og beredskap i et urolig Europa- et lokalt ansvar?

Jordvernforeningene og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ønsker velkommen til åpent møte 24. nov på Gjennestad vgs...

Jordvern Vestfold invitert til Holmestrand

Torsdag 20.oktober inviterer Naturvernforbundet i Holmestrand til jordvernmøte. Nestleder Arne Nøkland innleder fra Jordvern Vestfold....

Mindre nedbygging i vårt fylke

De foreløpige KOSTRA tallene viser at kommunene i Vestfold og Telemark bygde ned 145 daa dyrka jord og 63 daa dyrkbar jord i 2021. Det laveste nivået på sju år,...

Hva skjer Horten?

Horten kommune fikk for noen år siden årets jordvernpris. Nå har de laget en kommuneplan med betydelige nedbygging av matjord....

Bygge hus på matjorda?

-Det har i det siste dukket opp utbyggingsplaner i Sande jeg trodde jeg slapp å høre om i 2022, skriver Hans Kr Teien i et avisinnlegg....

Undervisning om jordvern og bærekraft engasjerte

Jordvern Vestfold avholdt sitt årsmøte på tirsdag. Det ble mye gjenvalg, jordvernprisen ble delt ut og vi fikk mye respons på et nytt undervisningsopplegg rundt jordvern og bærekraft....

Arild Theimann, dette er ikke enkelt!

Jordvern Vestfolds leder Hans Huseby forklarer i dette leserinnlegget i SB.no på en god måte hvor vanskelig og lite bærekraftig jordflytting er...

NHO og ASKO: Nei, jordvernet er ikke til hinder for næringsutvikling!

Thorbjørn Johannson og Kristin Saga var tydelige på tirsdagens jordvernmøte. Gi oss forutsigbarhet og areal til næringsutvikling, men ikke på matjorda!...