Bli medlem!

Jordvern Oslo og Akershus er en tverrpolitisk og partipolitisk uavhengig interesse-organisasjon. Foreningen har som hovedmål å ta vare på dyrka og dyrkbar mark, øke fokus på verdien av matjord og etterstrebe sterkere jordvern. Foreningen er basert på personlig medlemskap. Kontingenten for 2015 er 100 kroner.

 

 

Du kan laste ned Innmeldingsskjema JOA her.

 

Etter utfylling sendes det til osloogakershus@jordvern.no  

 

Du vil deretter motta et velkomstbrev på e-post med kontonummer for innbetaling av kontingenten.

 

Velkommen som medlem!

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg