Fra NIBIO, Norsk Institutt for Bioøkonomi: “Arealbarometeret viser produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Norge. Samtidig viser det hvordan jordbruksarealene brukes. Kunnskap om arealressursene gir grunnlag for økt bevissthet om arealbruk.

I Rogaland er det 1 065 493 dekar jordbruksareal, noe som utgjør omlag 11,4 prosent av fylkets landareal. Rogaland har 9% av jordbruksarealet i Noreg, og er blant de tre fylkene som har mest jordbruksareal i dekar, etter Hedmark og Oppland.

Les mer om arealbarometeret for Rogaland her.