Rogaland sitt jordbruksareal på 1.071.000 daa utgjer 12% av arealet i fylket. Rogaland har 9% av jordbruksarealet i Noreg, og er blant dei tre fylka som har mest jordbruksareal i dekar, etter Hedmark og Oppland. Last ned Arealbarometer for Rogaland for å lese meir.