Arealbarometer for Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal er det 655 100 dekar med jordbruksareal. Dette tilsvarer et areal på om lag 91 700 fotballbaner og utgjør 4,5 % av fylkets landareal. Skog og Landskap, nå NIBIO, laget i 2014 et arealbarometer for fylket.

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg