Bli medlem

Jordvern Møre og Romsdal vil gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å samle bred forståelse og støtte for et sterkt jordvern i fylket. Det er viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak. Organisasjonen er derfor partipolitisk uavhengig og basert på personlig og frivillig medlemskap.

Kontingent som viktig grunnlag for virksomheten

Alle interesserte kan bli medlemmer. Det er viktig å ha mange medlemmer både som grunnlag for økonomien, som grunnlag for å kunne ta gode beslutninger, som redskap for gjennomføring av oppgaver og ikke minst for å bli lyttet til.  Vi håper derfor at du vil støtte vår virksomhet ved å melde deg inn !

Medlemskontingent :

Hovedmedlem: kr 300,-Ungdomsmedlem (under 30 år): kr 120,-
Familiemedlemskap: kr 400,-Støttemedlemskap: kr 450,-

KONTINGENT  BETALES TIL:  konto 4212.16.19029 eller Vipps 510572.

Det bes om følgende opplysninger ved betaling:

  • Navn
  • Adresse
  • Epostadresse
  • Type medlemskap