Om oss

Organisasjonen Jordvern Møre og Romsdal så dagens lys mandag 15. februar 2016 da stiftelsesmøte ble holdt på Gjermundnes landbruksskole med 25 deltakere tilstede. Kolbjørn Gaustad fra Eide ble valgt til leder.

Jordvern Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon basert på personlig medlemskap.

Jordvern Møre og Romsdal vil gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å samle bred forståelse og støtte for et sterkt jordvern i Møre og Romsdal. I dette arbeidet er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak. Jordvern Møre og Romsdal krever at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka mark.

Det var Møre og Romsdal Bondelag som hadde tatt initiativ til å stifte jordvernforening i Møre og Romsdal. Bakgrunnen er at matjorda settes under stadig større press. På møtet ble det vedtatt vedtekter og valgt et styre. På stiftelsesmøtet tok fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik, for seg bakgrunnen for initiativet for å stifte Jordvern Møre og Romsdal. Synnøve Valle fra landbruksavdelingen hos fylkesmannen i Møre og Romsdal orienterte om målsetting for jordvern og status i Møre og Romsdal. Vidar Andresen fra Jordvern Vestfold fortalte om erfaringene fra oppstarten av arbeidet der.

Vedtekter

Vedtekter fra 15.2.2016.

Kontakt oss

Her finner du kontaktinfo