Fokserød Nordvest i stedet for Torp Øst!

65 prosent av de 2.300 dekarene på Torp Øst er matjord. – Vern jorda, og flytt kommunens prestisjeprosjekt for næringsutvikling til de 3.000 dekarene med skog nordvest for steinbruddet på Fokserød, er Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold, sitt konstruktive innspill til Sandefjords politikere på selve valgdagen!

Fokserød Nordvest i stedet for Torp Øst

 

Torp Øst er i kommuneplanen Sandefjords satsingssted for framtidig næringsutvikling. 

 

Planpolitikerne ønsker et nytt regionalt næringsområde, inkludert kontorer, på gigantarealene øst for rullebanen.

 

Torp Øst er innrammet mot nord av Tassebekkveien og på østsiden av Råstadveien. Et stykke sør for området ligger Stangeveien (tidligere Feensveien).

 

Nå hviler skjebnen til området på departementets hender, etter at meklingen mellom kommunen og regionale myndigheter gikk i stå.

 

Hans Huseby vil flytte næringssatsingen i Sandefjord til Fokserød Nordvest   Foto hentet fra sb.no

– 500 dekar, eller en femdel av det kommunalt eide arealet øst for Torp, er dyrket mark. Ytterligere 1000 dekar er dyrkbar mark. Her må vi forhindre nedbygging, sier Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold, til Sandefjords Blad i dag. (krever innlogging)

 

Hans Huseby betegner Torp Øst som Vestfolds største "ubrukte" matjordressurs. –Dette er et område hvor det kan dyrkes viktige matvarer for all framtid, for eksempel grønnsaker, poteter og matkorn, matvarer som er direkteføde for mennesker, sier Huseby til Sandefjords Blad, og ber i stedet kommunepolitikerne å se på det store sammenhengende skogområdet nordvest for E18 avkjøringen og trafikknutepunktet på Fokserød. Der er det i følge Huseby 3000 dekar med skogareal som ikke er dyrkbart. -Flyttes næringssatsingen hit, rammes verken dyrket eller dyrkbar mark, avslutter Huseby intervjuet med Sandefjords Blad

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg