Bonde i Bømlo i kamp mot kommunen – får fylkesveg rett gjennom tomta


Publisert: 29.09.2016

Les NRK Hordaland sin rapportasje om gartneriet som står i fare for å leggje ned pga ny veg planlegges inn til gartneriet.

 

 

https://www.nrk.no/hordaland/bonden-i-kamp-mot-kommunen-_-far-fylkesveg-rett-gjennom-tomta-1.13141832