Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Bømlo

Ny jordvernstrategi – innskjerpet mål

Regjeringen la fredag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord på maks 2000 dekar årlig, og nye konkrete tiltak for...

Gjelsvik: -Kommunane har stor fridom til å omdisponere frå byggeområde til matjord

Det skal svært mykje til for at ein kommune blir erstatningsansvarleg dersom ein endrar eit arealformål frå byggeområde til matjord. – Å ta vare på matjorda er ei svært viktig...

Viktig møte! Kom!

Jordvernforeinga i Bømlo inviterer til temaføredrag: Må matproduksjon vika for samfunnsutvikling og velferd? 19.februar kl 19.30...

Nye filmar om nytt vegnett og jordvern i Bømlo

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt...

Planlagd rasering av strandsone – ope brev til Fylkesmannen i Hordaland

I Bømlo kommune, med nærare 12000 innbyggjarar, vert det no...

Filmer fra Bømlo

Filmer fra Bømlo - Konsekvensar av vegtraséen Sakseide -Ekornsæter - Fylling eller bru? Sakseid - Hestaneset ...

MØTE I JORDVERNFOREININGA I BØMLO 6. MARS!

MØTE I JORDVERNFOREININGA I BØMLO!   Tid: 6. mars kl. 19.30. Stad: Biblioteket, Sams senter. ...

Styret i Jordvernforeininga i Bømlo

Interminstyret frå 2015 vart samrøystes vald til det fyrste ordinære styret:  ...

Film: Konsekvensar av Vegtraseén Sakseide – Ekornsæter Bømlo

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt...

Film: Fylling eller Bru? Planlagd Vegtrasé Sakseid – Hestaneset

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt...

Refrat: Dag Jørund Lønning foredrag i Jordvernforeininga i Bømlo!

Jordvernforeininga i Bømlo har hatt professor Dag Jørund Lønning som foredragshaldar om tema, "Kvifor jordvern?". Lønning er landets første professor i nyskaping og bygdeutvikling, og tildagleg...

Jordvernforeininga i Bømlo på stand!

Fleire meldte seg inn i Jordvernforeininga, då me stod på stand siste laurdagen i august 2016. Jordvernforeininga får spørsmål og undring til korleis jordvernet, det biologiskemangfaldet og...

Bonde i Bømlo i kamp mot kommunen – får fylkesveg rett gjennom tomta

Les NRK Hordaland sin rapportasje om gartneriet som står i fare for å leggje ned pga ny veg planlegges inn til gartneriet. ...

Bonde på Bømlo i kamp mot kommuen – får fylkesveg gjennom garden

Eit naturlandskap blir rasert og gardsdrifta kan verta totaløydelagd, fryktar bonde og gartnar Ståle Sakseide. ...

Viktig film om verdifulle landskap i Bømlo

Jordvernforeininga i Bømlo, har laga ein ny film om vegvala i Bømlopakken, også i dette høve med fokus Sakseide. Kostbare kulturlandskap med sjeldant biologiskmangfald er i...

Vern av matjorda i Bømlo

I ein liten øy kommune, vest mot havet i Hordaland, ligg Bømlo. Her bur driftige folk, i vakker  natur! Kommunen skal bruke 1000000000 kr! (ein milliard...

Jordvernforeinga i Bømlo kjempar for matjorda

Historisk sus over Gilje skule tysdag kveld. Då vart det fyrste ordinære årsmøtet halde i det som er landets fyrste lokale jordvernforeining. ...