Uttalelser til regionale planer og andre overordnede saker

Her finner du høringsinnspill/uttalelser fra Jordvernalliansen i Innlandet til regionale planer, andre overordnede saker og henvendelser til regionale myndigheter.

Uttalelsene lastes opp suksessivt, etter hvert som de sendes inn. Tidligere uttalelser fra Jordvernalliansen i Hedmark (fra før 2020) finnes ikke på nett, men kan oversendes på forespørsel.