Høringsinnspill/uttalelser

Uttalelser i kommunale planprosesser

Her finner du høringsinnspill/uttalelser fra Jordvernalliansen i Innlandet til overordnede kommuneplaner (arealdel/samfunnsdel), næringsplaner, kommuneplaner og detaljplaner (reguleringsplaner).

Leserinnlegg / kronikker

Her finner du leserinnlegg som Jordvernalliansen i Innlandet har sendt mediene. Enkelte andre mediesaker kan også bli lastet opp, men det vil ikke på langt nær bli gjort i alle tilfeller.

Uttalelser til regionale planer og andre overordnede saker

Her finner du høringsinnspill/uttalelser fra Jordvernalliansen i Innlandet til regionale planer, andre overordnede saker og henvendelser til regionale myndigheter.