Om oss

Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Innlandet

Her finner du kontaktinformasjon til arbeidsutvalget, som består av Lars Opsal jr (talsperson), Lars Mæhlum, Odd Erik Kokkin og Lars Arne Mjørlund, med Kjersti Røhnebæk som vara.

Deltakende organisasjoner og arbeidsform

Jordvernalliansen i Innlandet består av 11 organisasjoner, men vi kan godt bli flere – ta gjerne kontakt! Jordvernalliansen i Innlandet er en partipolitisk uavhengig allianse som arbeider for et bedre jordvern i Innlandet.

Bakgrunnsinformasjon og historikk

Jordvernalliansen i Innlandet startet som Jordvernalliansen i Hedmark vinteren 2016. Høsten 2019 besluttet årsmøtet i Jordvernalliansen i Hedmark å utvide sitt arbeidsområde til også å gjelde Oppland, med virkning fra 1.1.2020. Fra denne dato er altså Jordvernalliansen i Innlandet en realitet.