Arealbarometer

I Agder er det 380 185 dekar jordbruksareal, noe som utgjør omlag 2,3 prosent av fylkets landareal.

Arealressurskartet AR5 gir informasjon om ressursgrunnlaget i Agder. Det viser hvilke arealer som kan brukes til landbruksproduksjon. Kartet gir detaljert informasjon om arealressursene. Det brukes til planlegging, konsekvensutredninger, statistikker og kontroll av arealtilskudd i jordbruket.

Se mer her