Om oss

Jordvern Agder ble stiftet i 2021 og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon, som jobber for et sterkt jordvern i Agder og at utbygging ikke skjer på dyrka mark.

Les vedtektene våre her

Etter stiftelsen har Jordvern Agder arbeidet med følgende saker:

  • Arbeid med Kristiansand Kommune, arealdelen av kommuneplanen som skal vedtas i slutten av 2022. Vi arbeider for at mer enn 200 da dyrket mark som er i full drift skal tilbakeføres til LNF område. Vi samarbeider med administrasjonen og politikere for å ta vare på mest mulig dyrket mark.
  • Vi arbeider med Nye Veier AS med tanke på å redusere bruk av jord på veiskråninger slik at viktige jordressurser kan frigjøres til ny matproduksjon.
  • Lista Renewable Energipark: Vi har sendt en uttalelse som gjelder store arealer dyrket mark.
  • Vi arbeider med å drive opplysningsarbeid om hvor viktig det er å ta vare på dyrket mark.
  • Vi har «kontaktpersoner» i kommunene Lindesnes, Grimstad, Lyngdal og Farsund, som tipser oss om jordvernsaker. Vi ønsker kontaktpersoner i flere kommuner. Kan det være deg? Ta kontakt!

____________________

Styret

Jordvern Agder ble stiftet i september 2021 og det første ordinære årsmøtet ble holdt i Kristiansand 22. mars 2022. Etter årsmøtet har styret følgende sammensetning:

Gunnar Hangeland

Kathinka Aslaksen

Ingvald Tjemsland

Odd Harald Reve

Ingunn Kile