Jordvern Agder stiftet!


Publisert: 23.09.2021

Jordvern Agder stiftet 21 sept 2021
Jordvern Agder stiftet 21 sept 2021

21. september ble jordvern Agder stiftet. Vedtekter ble vedtatt, interimstyre valgt og første arbeidsplan drøftet.

Interimstyret består av leder Gunnar Hangeland og styremedlemmene Kathinka Aslaksen, Dag Kerlefsen og Finn Aasheim.

Gunnar og Finn har Bondelagstilknyting, Dag har sine røtter i Naturvernforbundet.

Ifølge vedtektene skal Jordvern Agder: «…gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å samle bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Agder. I dette arbeidet er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak. Jordvern Agder krever at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka mark».

De første punktene på arbeidsplanen er å gjøre foreningen kjent, rekruttere medlemmer og planlegge en kombinasjon av en enkel jordvernkonferanse og et første ordinære årsmøte.