Film: Konsekvensar av Vegtraseén Sakseide – Ekornsæter Bømlo


Publisert: 23.10.2017

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt natur og dyreliv. Her kan du sjå filmen “Konsekvensar av vegtraséen Sakseide – Ekornsæter Bømlo”


MATJORD, DYRELIV OG URØRT NATUR TRUGA AV VEGUTBYGGING.

 

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt natur og dyreliv. Med denne føreslegne nye traséen vil ein dela fleire gardar, legga vegen over fulldyrka mark og beiter og gå langt inn i urørt natur i eit område der hovudtrekkrutene for hjort går. Ein legg og opp til kryssing av ein viktig gytebekk for aure. Jordvernforeininga i Bømlo ber om at
ein vurderer å oppgradera eksisterande trasé i staden.

 

Klikk på bilete under for å sjå filmen!

 

Film Konsekvensar av Vegtraséen Sakseide - Ekornsæter Bømlo