Viktig møte! Kom!


Publisert: 16.02.2019


Velkommen til ope møte i Jordvernforeininga i Bømlo, 19. februar! 

MÅ MATPRODUKSJON VIKA FOR SAMFUNNSUTVIKLING OG VELFERD?

Eit brennaktuelt tema, i ei verd med stor auke i folketal, og stadig mindre brukbar matjord.

Føredragshaldar er Frødis Haugen, nestleiar i Norges Bondelag.

Etter føredrag, blir det halde årsmøte i Jordvernforeininga i Bømlo.

ALLE VELKOMMEN!

Tirsdag 19. februar, kl 19.30. Svortland, Samssenter, i hovudbiblioteket. Bruk inngang bak, ved Kulturhuset.