Appell av Kirsti Marie Lager Lyngås, Ytterkollen 17. august


Publisert: 22.03.2013

Under markeringen for å bevare matjorda på Ytterkollen ble det holdt flere appeller. Her er den sterke appellen som lederen av Buskerudbyen jordvernallianse – Kirsti Marie Lager Lyngås holdt.


Ytterkollen, 17. august  

v/Kirsti Marie Lager Lyngås  

 

Hei alle sammen!  

Synes dere produksjon av mat i Norge er viktig? 

Hvis vi skal fortsette med det må vi beholde grunnlaget for produksjonen – hovedressursen – arealet – matjorda! 

Matjorda er en nasjonal ressurs med stor verdi, og det burde ikke være fritt fram for myndighetene og innlemme disse arealene i noen utbyggingplaner.

 

Noen har derimot fått det for seg arealene her på Ytterkollen egner seg godt til å legge det nye sykehuset i regionen på. Med andre ord at de ønsker, og synes, det er holdbart og forsvarlig å minimere de allerede få prosentene (3%) med dyrka mark vi har på landsbasis.

 

Det vil også si at de mener vi har nok dyrka og dyrkbar jord til å fø landets stadig voksende befolkning?

Eller vil det si at de mener at vi har jo så lite fra før så den saken er allerede tapt, og at vi kan og burde kjøpe maten vår fra utlandet?!

 

Har de ikke tenkt på at det prosjektet stanser brått den dagen «utlandet» trenger den selv, har de ikke tenkt på at faget matproduksjon må holdes levende, har de ikke tenkt på begrepet «Trygg mat»?

 

Det er beredskap på høyeste plan å ta vare på muligheten til å dyrke mat!

Slik vi – i Buskerudbyen jordvernallianse – ser det, har de som ønsker utbygging av denne sparsomme og livsviktige ressursen – ikke skjønt noen ting! 

 

Spørsmålet er enkelt – VIL VI HA MATPRODUKSJON I LANDET VÅRT ELLER IKKE?

Da må den nye sykehuset legges et sted hvor det ikke berører matjord – og derfor går Buskerudbyen jordvernallianse for forslaget om å bygge det i Almedalen. Et eldorado for helse, og nok plass for eventuell senere utbygging.

 

Buskerudbyen jordvernallianse er en interesseorganisasjon hvor alle –uansett parti eller organisasjonstilhørighet ellers –  samles om felles sak – jordvern. Vi med felles interesse i denne saken må samle oss for å vise hvor mange vi egentlig er for Sammen er vi sterkere og får forhåpentligvis mer innflytelse!

 

Jeg står her sammen med en grunneier, Hilde Dahler Nordlid, – som har lyst til å få beholde jorda si for at det skal dyrkes mat på den. Hun ønsker ikke å få den ekspropriert av myndighetene for attpåtil å måtte se at den bygges ned.

 

 

 Banner_Ja til nytt sykehus - men IKKE HER

Banner på traktorhenger brukt som talerstol på Ytterkollen 17. august