Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Buskerud

Årsmøte 8/12-22

Velkommen til årsmøtet i Buskerud Jordvernallianse 2022! Møtet avholdes kl 18-20 på Eiker videregående skole i Hokksund. Vi vil i tillegg til ordinære årsmøtesaker få besøk fra Hans Huseby i...

Hensettingsareal for togparkering i Drammensområdet

Bane NOR varslet oppstart av arbeidet med planprogram og kommunedelplan for hensetting (togparkering) i Drammensområdet i mars 2019. Et hensettingsanlegg er et anlegg med «parkeringsplasser» for togsett. Togsettene står parkert...

Årsmøte i Buskerud Jordvernallianse

Torsdag 5/3 2020 arrangerer vi vårt årsmøte på Bragernes menighetshus, Kirkegt. 7 i Drammen kl 19.00. Etter de ordinære årsmøtesakene får vi besøk av Anne Beathe Tvinnreim (nestleder i Sp)...

Nå er vi smartere!

Sist uke bidro Jordvernforeningen i Telemark, Jordvernalliansen i Buskerud og Jordvern Vestfold under kurset Smartere påvirkning og arealforvaltning (les mer her). Gode innledninger fra både kommunale forvaltere, en bonde...

Jernbaneverkets forslag til planprogram

Høringsuttalelse fra Buskerud Jordvernallianse. Jernbaneverkets forslag til planprogramfor Sørlandsbanen: Gulskogen-Hokksund og Hensettingsanlegg ...

Årsmøte 2015

Årsmøte i Buskerud jordvernallianse ble avholdt 25.november. Her finner du protokoll fra årsmøtet. Les mer her. ...

Grøslandmoen i Flå kommune

Buskerud Jordvernallianse har sendt inn høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Grøslandmoen i Flå kommune. ...

Ny Svelvikvei

Her finner du høringsuttalelse fra Buskerud Jordvernallianse til kommunedelplan med konsekvensutredning for FV 319, Svelvikveien. Les mer her. ...

Innspill til planprosess for Lierdiagonalen

Buskerud Jordvernallianse har sendt inn innspill til planprosessen for Lierdiagonalen, ny vei fra Linnes (RV23) til E 134 ved Langebru. Innspillet kan du lese her. ...

Jorda og vårt daglige brød – bli med å markere jorddagen

Det blir engasjement, begeistring, gode eksempler og en bred markering av at 2015 er FNs jordår og verdens jorddag – 4. desember på Eldorado bokhandel, Torggata 9A i Oslo, kl. 11.00...

Støtt oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå!

Jordvernorganisasjonene i Norge oppfordrer alle til å skrive under på oppropet Stopp nedbygging av matjorda - nå! FN har utpekt 2015 til Year of Soil - Verdens...

Det internasjonale jordåret 2015

FN har erklært at 2015 skal være Det internasjonale jordåret. Jordsmonn er en ikke-fornybar ressurs både mennesker, dyr og planter er avhengige av. Det internasjonale året...

Årsmøte i Buskerud jordvernallianse 2014

Buskerudbyen jordvernallianse avholdt årsmøte 3.desember 2014 på Renskaug vertsgård i Lier. På årsmøtet ble Kirsti Marie Lager Lyngås gjenvalgt.     ...

Årsmøtet vedtok nytt navn til Buskerud jordvernallianse

Årsmøtet ble avholdt 28. november på Ytterkollen grendehus i Nedre Eiker. Årsmeldinga for 2013 vitner om et hektisk første år og vi trekker fram at foreningen...

17. august – Markering for beskyttelse av matjorda på Ytterkollen

Arbeiderpartiet vil bygge sykehus på den den verdifulle matjorda på Ytterkollen i Nedre Eiker. Den jorda er ikke til salgs! ...

Jordbruksareal i Drammen kan bli sykehustomt

Styret i Vestre Viken Helseforetak har besluttet å gå en ny runde før endelig beslutning om tomt til nytt sykeshus tas våren 2014. Stormoen Gård vil trolig være et av forslagene...

Årsmøte 2016 i Buskerud Jordvernallianse

Torsdag 1. desember 2016, kl. 19.00 arrangerer Buskerud Jordvernallinase årsmøte på Fossesholm herregård i Vestfossen (Fossgata, 3320 Vestfossen). ...

Matjorda under asfalt

Tone Birgitte Bergflødt, styremedlem av Buskerudbyen Jordvernallianse og aktiv i Lier Senterparti, hadde kronikken "Matjorda under asfalt" på trykk i DT 30. juli. ...

Høringssvar på “Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus”

Her kan du lese Buskerud Jordvernallianse sitt høringssvar på "Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus"     ...

Kronikk: Venstres matproblem

Per Olav Krekling, styremedlem i Buskerudbyen Jordvernallianse og leder av Øvre Eiker Bondelag, hadde kronikk om Venstres matpolitikk på trykk på beste spalteplass i DT denne...