Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Buskerud

Ny jordvernstrategi – innskjerpet mål

Regjeringen la fredag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord på maks 2000 dekar årlig, og nye konkrete tiltak for...

Årsmøte 8/12-22

Velkommen til årsmøtet i Buskerud Jordvernallianse 2022! Møtet avholdes kl 18-20 på Eiker videregående skole i Hokksund. Vi vil i tillegg til ordinære årsmøtesaker få besøk fra Hans Huseby i...

Gjelsvik: -Kommunane har stor fridom til å omdisponere frå byggeområde til matjord

Det skal svært mykje til for at ein kommune blir erstatningsansvarleg dersom ein endrar eit arealformål frå byggeområde til matjord. – Å ta vare på matjorda er ei svært viktig...

Hensettingsareal for togparkering i Drammensområdet

Bane NOR varslet oppstart av arbeidet med planprogram og kommunedelplan for hensetting (togparkering) i Drammensområdet i mars 2019. Et hensettingsanlegg er et anlegg med «parkeringsplasser» for togsett. Togsettene står parkert...

Årsmøte i Buskerud Jordvernallianse

Torsdag 5/3 2020 arrangerer vi vårt årsmøte på Bragernes menighetshus, Kirkegt. 7 i Drammen kl 19.00. Etter de ordinære årsmøtesakene får vi besøk av Anne Beathe Tvinnreim (nestleder i Sp)...

Nå er vi smartere!

Sist uke bidro Jordvernforeningen i Telemark, Jordvernalliansen i Buskerud og Jordvern Vestfold under kurset Smartere påvirkning og arealforvaltning (les mer her). Gode innledninger fra både kommunale forvaltere, en bonde...

Jernbaneverkets forslag til planprogram

Høringsuttalelse fra Buskerud Jordvernallianse. Jernbaneverkets forslag til planprogramfor Sørlandsbanen: Gulskogen-Hokksund og Hensettingsanlegg ...

Årsmøte 2015

Årsmøte i Buskerud jordvernallianse ble avholdt 25.november. Her finner du protokoll fra årsmøtet. Les mer her. ...

Grøslandmoen i Flå kommune

Buskerud Jordvernallianse har sendt inn høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Grøslandmoen i Flå kommune. ...

Ny Svelvikvei

Her finner du høringsuttalelse fra Buskerud Jordvernallianse til kommunedelplan med konsekvensutredning for FV 319, Svelvikveien. Les mer her. ...

Innspill til planprosess for Lierdiagonalen

Buskerud Jordvernallianse har sendt inn innspill til planprosessen for Lierdiagonalen, ny vei fra Linnes (RV23) til E 134 ved Langebru. Innspillet kan du lese her. ...

Jorda og vårt daglige brød – bli med å markere jorddagen

Det blir engasjement, begeistring, gode eksempler og en bred markering av at 2015 er FNs jordår og verdens jorddag – 4. desember på Eldorado bokhandel, Torggata 9A i Oslo, kl. 11.00...

Støtt oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå!

Jordvernorganisasjonene i Norge oppfordrer alle til å skrive under på oppropet Stopp nedbygging av matjorda - nå! FN har utpekt 2015 til Year of Soil - Verdens...

Det internasjonale jordåret 2015

FN har erklært at 2015 skal være Det internasjonale jordåret. Jordsmonn er en ikke-fornybar ressurs både mennesker, dyr og planter er avhengige av. Det internasjonale året...

Årsmøte i Buskerud jordvernallianse 2014

Buskerudbyen jordvernallianse avholdt årsmøte 3.desember 2014 på Renskaug vertsgård i Lier. På årsmøtet ble Kirsti Marie Lager Lyngås gjenvalgt.     ...

Årsmøtet vedtok nytt navn til Buskerud jordvernallianse

Årsmøtet ble avholdt 28. november på Ytterkollen grendehus i Nedre Eiker. Årsmeldinga for 2013 vitner om et hektisk første år og vi trekker fram at foreningen...

Matjorda under asfalt

Tone Birgitte Bergflødt, styremedlem av Buskerudbyen Jordvernallianse og aktiv i Lier Senterparti, hadde kronikken "Matjorda under asfalt" på trykk i DT 30. juli. ...

Høringssvar på “Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus”

Her kan du lese Buskerud Jordvernallianse sitt høringssvar på "Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus"     ...

Kronikk: Venstres matproblem

Per Olav Krekling, styremedlem i Buskerudbyen Jordvernallianse og leder av Øvre Eiker Bondelag, hadde kronikk om Venstres matpolitikk på trykk på beste spalteplass i DT denne...

Varsler sivil ulydighet for å kjempe om matjorda på Ytterkollen!

Markeringen av matjorda på Ytterkollen på lørdag samlet en del folk, men ikke så mange som ønsket. Det var gode appeller fra partiene og organisasjoner. Senterungdommen...