Årsmøte 2016 i Buskerud Jordvernallianse


Publisert: 22.03.2013

Torsdag 1. desember 2016, kl. 19.00 arrangerer Buskerud Jordvernallinase årsmøte på Fossesholm herregård i Vestfossen (Fossgata, 3320 Vestfossen).


På grunn av en rekke høyaktuelle samferdselsprosjekter i nedre del av fylket vårt ønsker vi å komme i dialog med lokal politisk ledelse for å finne ut hvordan vi sammen kan jobbe for å påvirke JBV (Bane Nor) og Veivesenet til å ta mest mulig hensyn til matjorda og kulturlandskapet ved planlegging av sine prosjekter. I den forbindelse er det ordfører i Lier kommune- Gunn Cecilie Ringdal og ordfører i Øvre Eiker
kommune, Ann Sire Fjerdingstad som besøker årsmøtet vårt i år.
 Årsmøtets ordinære saker behandles etter innledninger med påfølgende spørsmålsrunde.
 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder

3. Årsmelding for 2016

4. Regnskap for 2016

5. Medlemskontingent for 2017

6. Budsjett for 2017

7. Innkomne saker

8. Valg

 

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet (sak 8) må være styret (v/leder) i hende snarest 

 

Enkel servering.

 

 

Velkommen skal dere være 

                                                                        

Med hilsen for styret i Buskerud Jordvernallianse

Kirsti Marie Lager Lyngås

Leder