Årsmøte 8/12-22


Publisert: 02.12.2022

Velkommen til årsmøtet i Buskerud Jordvernallianse 2022! Møtet avholdes kl 18-20 på Eiker videregående skole i Hokksund. Vi vil i tillegg til ordinære årsmøtesaker få besøk fra Hans Huseby i Jordvern Vestfold. Jordvern Vestfold har oppnådd mye i sitt arbeid med jordvern. Hans deler med oss noen suksesshistorier og hvordan de har jobbet for å få dette til. Velkommen!