Det internasjonale jordåret 2015


Publisert: 08.06.2015

FN har erklært at 2015 skal være Det internasjonale jordåret. Jordsmonn er en ikke-fornybar ressurs både mennesker, dyr og planter er avhengige av. Det internasjonale året for jordsmonn skal øke bevisstheten rundt viktigheten av bærekraftig forvaltning av jorda. 


 

Mer info finner du her på FN sin nettside.