Uttalelser til overordnede- og regionale planer

Her kan du lese uttalelser fra Buskerudbyen Jordvernallianse til overordnede planer (f.eks. Nasjonal Transportplan, Jernbaneverkets konseptvalgutredninger og veinormaler).


2. juli 2012: Høringsuttalelse – KVU for godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammensområdet (felles høringsuttalelse med Jordvernforeningen i Vestfold)

Høringsuttalelse KVU Godsterminal_07.12 

 

6. mai 2013: Høringsuttalelse – Vestre Viken HF/Utviklingsplan (lokalisering nytt sentralsykehus).

Høringsuttalelse – Vestre Viken HF_Utviklingsplan_05.13