Høringssvar på “Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus”


Publisert: 22.03.2013

Buskerud jordvernallianse har avgitt høringsuttale på “Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus”, og ser med uro på at Ytterkollen og Stormoen fortsatt er med i vurderingen av tomtealternativer for opprettelse av et nytt sykehus. Vi ser derimot med glede på at det er Brakerøya, tomtealternativet uten matjord, som pr. nå er rangert høyest.


Høringssvar på “Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus”