Innkalling til årsmøte 2014


Publisert: 22.03.2013

Buskerud jordvernallianse arrangerer årsmøte onsdag 3. desember 2014 kl.19.00 på Renskaug vertsgård Vestsideveien 63, 3400 Lier. Arne Grønlund, seniorforsker i avdeling for jord og miljø hos Bioforsk, vil på møtet holde foredraget «Jordvern i praksis».


Dagsorden for årsmøtet: 

1.       Godkjenning av innkalling og saksliste

2.       Valg av møteleder og referent

3.       Valg av to protokollunderskrivere

4.       Årsmelding

5.       Regnskap

6.       Handlingsplan

7.       Valg

8.       Innkomne saker

 

 

Årsmelding 2014 

 

Det blir servert kaffe og kake.

 

Arne Grønlund, seniorforsker i avdeling for jord og miljø hos Bioforsk, vil på møtet holde foredraget «Jordvern i praksis». Kan vi bare flytte matjorda og bruke den på et annet sted? Hvordan blir vern av matjorda i mange sammenhenger satt opp mot resten av samfunnets behov og utvikling?

 Saker som ønskes behandlet
på årsmøtet, må være meldt inn til e-post buskerud@jordvern.no innen 26. november.

Saksdokumenter legges ut på vår nettside https://www.jordvern.no/buskerud 

 

Velkommen skal du være, og ta gjerne med en venn du vet eller tror er interessert i det samme som deg selv og oss – jordvern. 

 

Med vennlig hilsen

For Buskerud jordvernallianse
Kirsti M. L. Lyngås
leder