Innspill til planprosess for Lierdiagonalen


Publisert: 23.02.2016

Buskerud Jordvernallianse har sendt inn innspill til planprosessen for Lierdiagonalen, ny vei fra Linnes (RV23) til E 134 ved Langebru. Innspillet kan du lese her.